Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Foreslår endringer i storfeforskrift

Mattilsynet mener det er flere uklarheter i forskrift om storfehold, og at det gir utfordringer med hensyn til håndheving og etterlevelse. Dette skyldes både faglige feil og mangler, og enkelte uklare hjemler for vedtak, skriver Mattilsynet.

Endringsutkastet klargjør hvilke bestemmelser som gjelder for henholdsvis kaldfjøs og utegang, og hvilke krav som gjelder for okseoppstalling.

Mattilsynet foreslår i tillegg at beskjæring av klauver skal foretas av kyndig person, og at kalv i melkefôringsperioden må gis tilstrekkelig mengde melk til å fremme god helse og normal utvikling og vekst.

Annonse

Enhver som ønsker det, har anledning til å gi høringssvar.

Neste artikkel

Krevende å bygge opp med sau nå