Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Ber folk kjøre traktor med vett

Publisert: 12.05.10 12:00 | Oppdatert: 25.02.14 12:45

Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk (Sp) ber i et brevtil samferdselsministeren og arbeidsministeren om at det må blipåbudt å bruke setebelte i traktor ved kjøring på offentlig vei,melder departementet på sine nettsider.

Uavhengig av dette foreslår styremedlem Harald Lie i VestfoldBondelag å blåse støvet av brosjyra «Vis trafikkvett påtraktoren».

- Jeg kjører en del rundt i landet og ser mye styggkjøring. Alle kjører ikke stygt, men det er flere enn «noen få»,sier Lie.

- Jeg har en mistanke om at det er stressede deltidsbønder somhar det minst bevisste forholdet til hvordan en oppfører seg påvegen, fortsetter Våle-bonden.

I egen interesse

Lie ønsker ikke å henge ut noen gruppe, men han maner til størresjøljustis i næringa.

Slik han ser det, vil landbrukspolitikken gjøre at flere ogflere av bøndene som holder ut, må drive mer og mer leiejord spredtover stadig større avstander.

- Derfor blir bønder også avhengig av å kunne kjøre mer- ikke mindre - på offentlig veg i tida framover. Nå er regelverketunder revurdering og da gjelder det å te oss slik at vi ikkeframprovoserer ekstra strenge forbud, resonnerer Lie.

Ut fra debatten som har pågått, frykter han for eksempelrushtidskjøring, veto for breie doninger og påbud om at frakt avstørre redskap må skje på lastebil.

Lie ønsker seg ikke noen av delene. I onnene må dagens bondekjøre både dag og natt. Redskapen minker neppe i tida som kommer,og omlasting av for eksempel en rundballepresse til transport pålastebil blir ikke bare tungvint.

- Det har vi heller ikke råd til, sier han.

Pallegaffel et drapsvåpen

- Det aller verste jeg ser, er de som kommer med pallegaffeleller frontlaster i drøyt én meters høyde. Frontkolliderer en meden personbil da, stopper ikke traktoren før den møter forhjula påbilen. Da har pallegaflene for lengst spiddet kupeen, og de somsitter der er ferdig., sier Lie.

Ei slik ulykke vil være tragisk for alle parter, og det er ikkedet næringa trenger da regelverket er under behandling, menerhan.

Slik frontmontert utstyr skal enten helt opp eller lenger nedmot asfalten. Sjøl foretrekker Lie det siste, fordi stabilitetensvekkes når lesseapparatet står høyt til værs.

- Vis hensyn

En gjenganger i Bondebladet foran onnesesongene erhenstillingene om å kjøre til side og vise hensyn når køen av bilerblir lang i traktorspeilet. Harald Lie gjentar budskapet:

- Vi bønder kjører jo også personbil av og til, og laoss være så ærlig å innrømme at vi også blir irritert når køen bliren kilometer lang og traktoren kjører forbi den ene busslomma etterden andre uten å svinge til side.

At noen bilister er kjappe til å tute, er nå så, men verre erdet at kødannelsen framprovoserer risikable forbikjøringer. Åpassere en traktor som går i 50 km/t tar lengre tid enn mange erklar over, sier han.

- Merk godt, uten misbruk

Ellers minner Lie om å overholde alle regler om forskriftsmessigsikring og merking av brei redskap. Da står en sterkere ietterspillet etter ei eventuell ulykke. Sjøl bruker han refleks ogmarkeringslys på alt som er breiere enn 2,55 m.

Han har også blinklampe på taket, men tenner den ikke før det erreelt behov. Han retter en pekefinger mot å misbrukevarslingsutstyret.

- En del av den yngre garde synes jo blinkende lys på taket erlitt tøft . Men skulle jeg bruke det i tide og utide, blirde som ferdes på samme veg bli så vant til den at de ikke vil bryseg når den virkelig er berettiget. Blinklampe skal ifølgeforskriftene brukes ved bredder på 2,60, forteller Lie.