Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

4H har laga 168 naturmøteplassar

Bondebladet.no
Publisert: 12.06.12 12:00 | Oppdatert: 25.02.14 12:01

På slutten av 2008 vann 4H Norge «årets gåve» på 10 millionarfrå Sparebankstiftelsen DnB NOR med prosjektet Miljøløftet - ungekrefter for ei miljøvennlig framtid. Målet var å byggje 150naturmøteplassar i landet, og å løfte miljøengasjementet hjå bornog unge. Prosjektet nærmar seg no slutten og 4H Norge har altsåbygd 168 naturmøteplassar så langt.

Opne, tilgjengelege møtestadar

4H i Sogn og Fjordane toppar statistikken når det gjeld byggingav nye naturmøteplassar.

- Det er heilt utruleg å sjå alt det flotte 4H-arane i lag medsamarbeidsorganisasjonar, foreldre og andre støttespelarar harklart å få til! Hundrevis av born og unge har lært både byggjeskikkog om natur og miljø. Prosjekta har utløyst svært mangedugnadstimar og mange bygder i fylket har fått ein ny, flottsamlingsstad, seier Åge Avedal, 4H-konsulent i Sogn og Fjordane,til fylkesmannen.no.

Naturmøteplassane i 4H er opne, tilgjengelege og familievenlegemøtestadar for miljøaktivitetar. Mange av 4H-klubbane og 4H-gardanehar valt å byggje gapahuk, gamme, grindbygg eller grillhytte somsin naturmøteplass. Dei har òg tilrettelagt området rundt medturstiar og aktivitetsløyper, eller har investert i friluftsutstyrsom kanoar, båt, bålutstyr eller lavvo.

Naturmøteplassen Trollstein I Fortun Med Åtte Klatreruter - Foto Hilde Sværen

TROLLSTEIN: Ein av dei mest spektakulære naturmøteplassane iSogn og Fjordane er «Trollstein» i Fortun i Luster, der 4H-klubbenhar laga åtte ruter for fjellklatring av ulik vanskegrad. (Foto:Hilde Sværen, 4H Sogn og Fjordane)

Les også: Regjeringen vil styrkefriluftslivet

Utviklar bygda

- Gjennom arbeidet med naturmøteplassar og natur- ogmiljøarrangement har 4H-klubbane vore med å utvikle bygda si ogskapt nye sosiale møtestadar i friluft, seier 4H-konsulenten.

Mange av naturmøteplassane er allereie mykje i bruk, medan andreer under bygging. Det er framleis midlar igjen i Miljøløftet. Kvarnaturmøteplass kan få inntil 35 000 kroner i støtte. Mange avnaturmøteplassane har òg fått støtte via andre ordningar, somGjensidigestiftelsen, Sparebankstiftelsen, LA21-midlar gjennomfylkeskommunen, nærmiljømidlar eller frå Sparebankstiftinga Sogn ogFjordane.

Fresvik 4H Har Bygd Grillhytte Som Vart Opna I Oktober 2011 - Foto Hilde Sværen (3)

GRILLING: Grillhytta til Fresvik 4H vart opna i oktober 201.(Foto: Hilde Sværen)

Les også: Økomelk feiret med økofrokost