Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

– Vil umiddelbart gi melkebøndene 100 millioner mindre

Færre prisgrupper gir garantert tap, mener John Lilleborge.

4 + 4: Fra 1. juli vil det bli fire prisgrupper og fire biproduktgrupper i PU-ordningen. Endringene er en stor reform, som burde vært konsekvensutredet på en helt annen måte, mener John Lilleborge.

Endringer i prisutjevningsordningen ble vedtatt av Stortinget i forrige uke.

– Jeg er skremt over manglende perspektiv i bondens organisasjoner, sier John Lilleborge.

Han er svært uenig i flere av tingene Tine har spilt inn. En av tingene han reagerer sterkt på, er at Tines ville ha færre prisgrupper i prisutjevningsordningen.

– Hvis de hadde forstått prisdannelse i et marked, og vært interessert i å tilpasse seg priselastisiteter på en sofistikert måte, hadde landbruket aldri ønsket seg færre prisgrupper, sier Lilleborge.

– Har bygd opp systemet

Lilleborge har jobbet sju år i Landbruks- og matdepartementet og like lenge i sekretariatet for Omsetningsrådet.

Han ledet utredningen av ny markedsordning for melk da meierimonopolet falt og var avdelingsleder for «Prisutjevning melk og tilskuddsforvaltning» i Omsetningsrådet de første årene etter at ordningen ble iverksatt fra 1997.

– Jeg bør kunne dette, for jeg har bygd opp systemet, sier han selv.

Da prisutjevningsordningen var et av temaene på en høring for Næringskomiteen i juni, førte Lilleborge ordet på vegne av Meieribransjens Landsforbund.

Meieribransjens Landsforbund er dannet av Synnøve Finden og Q-meieriene.

Les mer: Investeringsstopp i Q-meieriene

Fikk spesialordning

– Det er én eneste grunn til at vi laget PU-ordningen, sier Lilleborge.

Da Tine hadde monopol, kunne de tilpasse prisene etter betalingsviljen. De kunne for eksempel ta en høyere pris per liter melk som ble brukt til konsummelk, enn for melk som ble brukt til ost. Men med konkurranse ville denne muligheten forsvinne: Da kunne konkurrentene ta lavere pris for drikkemelk, og presse Tine til å sette ned prisen, også. Da ville de totale markedsinntektene for melk gå ned.

Annonse

Det ville ikke politikerne.

Les mer: Melkeimporten øker

Prisutjevningsordningen ble dannet. Produkter som tålte høy pris, skulle betale avgift til PU-kassa, mens produkter Tine hadde hentet ut under gjennomsnittlig melkepris for, fikk tilskudd.

– Hvis ikke måtte prisene på disse gått opp. Det ville redusert salgsvolumet og gitt overskudd av melk som råvare, sier Lilleborge.

– Tine hadde før 1997 en monopolprising som ville gitt like mange ulike avgifter og tilskudd som det var varelinjer i sortimentet, over 800. Ingen produkter ga samme inntjening til melkebonden. En offentlig prisdiskrimineringsordning måtte være mer sjablonmessig, eller forenklet. Resultatet ble 21 prisgrupper og et antall biproduktgrupper. Det ga selvsagt ekstremt mye mindre fleksibilitet enn tidligere, sier Lilleborge.

Antallet har siden blitt redusert, og fra 1. juli vil det bli fire prisgrupper og fire biproduktgrupper.

– Burde heller øke antall grupper

Stortinget har også vedtatt å sette avgiften på yoghurt til null. Det er i tråd med Tines ønske. Lilleborge er mot det. Han mener importen utvider markedet i Norge, og fører til kraftig vekst også i norskprodusert yoghurt.

Det har også blitt større spredning i prisen, peker han på. Noen av de nye yoghurtene er dyre, og trekker opp betalingsvilligheten i hele yoghurtsegmentet, mener han.

– Svaret på dette, for å hente mest mulig markedsinntekter til bonden – og ikke minst utnytte Skyr og andre «melketette» yoghurtprodukter til å omsette mer råvare - ville etter markedsøkonomiske prinsipper og profesjonell utnytting av prisdiskriminering vært å øke antall prisgrupper i PU-ordningen, sier Lilleborge.

– I stedet er det nå lagt opp til en kraftig reduksjon. Og alle jordbruksorganisasjoner jubler. For å forhindre en viss import av yoghurt er man villige til kraftig å redusere melkebondens muligheter til å hente markedsinntekter gjennom prisdiskriminering. – Mindre prisdiskriminering gir garantert direkte tap, sier Lilleborge.

Les hele saken i Bondebladet denne uka.

Neste artikkel

Nå synker yoghurtimporten