Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Vil fjerne regulering for korn og egg

Regjeringen vil gi Landbruksdirektortatet ansvaret.

I jordbruksmeldinga som ble lagt fram fredag, føreslår regjeringa å fjerne den samvirkebaserte marknadsreguleringa for korn og egg.

Det administrative ansvaret skal leggjast på Landbruksdirektoratet, medan finansieringa over omsetjingsavgifta skal vidareførast.

For eple og matpotet foreslår regjeringa å avvikle marknadsbalanseringa, og slik likebehandle med annan produksjon i frukt- og grøntsektoren.

Annonse

LES OGSÅ: Vil kutte antall melkekvoteregioner

Neste artikkel

Ingen rop om grønnsaksfri dag