Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

VIDEO: Slik gjødsler Egil miljøvennlig med N-sensor

Fylkesbondeleder ber om støtte til N-sensor over hele landet

Som eneste i landet, gir Fylkesmannen i Buskerud støtte til bruk av N-sensor. Fylkeslederen i Norges Bondelag mener at bønder i resten av landet burde fått samme mulighet.

– Myndighetene bør våkne og se at dette er et godt klimatiltak. Det burde åpenbart vært en landsdekkende ordning, enten med investeringstilskudd eller med tilskudd per dekar, som i Buskerud, sier Egil Hoen til Bondebladet.

Les mer: Buskerud gir støtte til presisjonsgjødsling

Slik fungerer en N-sensor

Med N-sensoren plassert på taket av traktoren kan bonden i Hokksund sørge for nøyaktig fordeling av kunstgjødsel i kornåkeren.

Sensorens optiske øyne måler lyset med bølgelengder som er særegne for klorofyll og plantenes biomasse. Med denne informasjonen kan den anslå hvor mye nitrogen plantene har absorbert – og dermed hvor mye nitrogen plantene bør få ved delgjødslingen.

Deretter sender N-sensoren signaler til sprederens datamaskin, som justerer og doserer gjødselmengden.

I en åker som ser tilsynelatende jevn ut, kan N-sensoren fange opp store variasjoner og fordele gjødsle etter det.

Annonse

Les mer: Bruk av bladanalyser skal gi bedre råd til planteprodusenter

Får 20 kroner per dekar

Bønder i Buskerud får i dag 20 kroner per dekar i tilskudd for å bruke N-sensor. Dette ble innført gjennom Regionalt miljøprogram for 2013–2016.

– Jeg er veldig opptatt av klima. Vi i landbruket må gjøre alt vi kan for å minske klimabelastningen og bidra i det grønne skiftet. Men det må lønne seg for bonden. Vi kan være idealistiske, men ikke for enhver pris. Men når det gjelder akkurat N-sensoren, er jeg overbevist om at den er bra for både klimaet og økonomien, sier Hoen.

Les mer: Gir 100 millioner til klimatiltak

Les reportasjen om Egil Hoen og N-sensoren i utgave nr. 28 av Bondebladet.

Neste artikkel

Innovasjon Norge prioriterer ikke korntørker i Trøndelag