Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Tre kniver om den store BU-prisen

To kandidater i øst og en i vest er nominert som finalekandidater i kampen om årets nasjonale bygdeutviklingspris på 200.000 kroner, heder og ære.

Årets pris vil havne enten hos et eggpakkeri på Toten eller hos en av to besøksgarder - den ene er Aarholttunet gjestegård og leirskole i Stokke i Vestfold; den andre er Haaheim Gaard i Tysnes i Hordaland.

Prisen blir i år for første gang i historia deles ut utenlands - i forbindelse med Grüne Woche i Berlin. Vinneren får sjekk og diplom av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk under et arrangement i den norske ambassade 19. januar.

De tre finalistene er kåret blant de prisvinnerne i alle fylker (minus Finnmark, som ikke hadde noen kandidat i 2011). De har derfor alle tre først fått fylkesprisen på 50.000 kroner. Gourmetmat og roser

Frontfigur for vestlandskandidaten Haaheim Gaard er Torstein Hatlevik. Han har vist at det går an å lykkes med å lage trekkplaster av et småbruk litt utenom allfarveg - stedet heter Uggdal og ligger på Tysnesøy. Der har Hatlevik sammen med kokk og makker Svein Henning Dyrhaug bygd opp et spisested som folk valfarter til i flokk og følge fra Bergen og andre omkringliggende distrikter.

Maten er så langt det er praktisk mulig, basert på lokale og regionale råvarer, og suppleres med kulturprogram som opera, jazzmusikk og visekonserter.

En storstilt rose- og rhododendronhage, pluss egen interiørbutikk er også medvirkende til suksessen, og bedriften satser nå på å utvide med overnattingstilbud for tilreisende og sykkelturisme med innlagt matpakke/lunsj eller middag på sommertid. Gården ble presentert i Bondebladets julenummer, og Hatlevik regnet da med å passere tre millioner kroner når 2011-regnskapet er oppgjort. Mennesker i sentrum

Vestfolds håp er Ingrid Weydal og Svein Aarholt på Aarholttunet gjestegård og leirskole i Stokke.

De driver også i besøks-gårdsbransjen. Aarholttunet er en allsidig virksomhet som omfatter, bondegårdsferie for barnefamilier, konfirmantleire, samlivskurs, tilbud for aleneforeldre, med mer. Virksomhe-ten har en miljøprofil der filosofien er å bruke naturen til å utvikle mennesker. Som Svein Aarholt sier det, kaster opplevelsesverdien av skogen på garden mer av seg enn verdien av tømmeret.

Annonse

Paret overtok eiendommen i 1987, og har siden bygd garden opp fra å være et «oppussingsobjekt» til å huse fasilite-ter for en virksomhet med 6600 gjestedøgn årlig, pluss mange hundre dagsbesøkende. Ved tildelinga av fylkesprisen het det at ekteparet hele tida har lagt vekt på økologi, fornybarhet, gjenbruk og kort transport både på mat og energi.

Kortreist er også de ansattes reiseveg på jobb, og ringvirkningene som drifta av Aarholttunet skaper i lokalsamfunnet, er et av argumentene for at prisen kan havne i Vestfold. Ferske Toten-egg

Den tredje nominerte finalisten opererer i en helt annen gate. Toten Eggpakkeri på Lena har som forretningsidé å utfordre større aktører med lokale og ferske egg med god farge på plommen. Profilen er spissformulert i slagordet «Skal du ha ferskere egg, må du kjøpe høne».

Bedriften ble startet i 2003 av fire eggbønder på Toten som ville ha en større andel av verdiskapinga. To av dem er med fortsatt, men nye leverandører er kommet til, slik at pakkeriet nå får egg fra ni produsenter, alle med fritt-gående høner. Ingen har hus som er eldre hus enn tre år. Tre besetninger drives økologisk.

Leverandørene forplikter seg til å bruke et eget fôr spesialutviklet fôr, og pakkeriet har også klare rutiner for hønsehusets standard, vannet, renhold, ventilasjon, salmonellatesting, med mer.

Årsproduksjonen er 1200 tonn, som går til butikker på indre Østlandet gjennom alle dagligvarekjeder, pluss litt til storhusholdning. Daglig leder er Ernst Ole Ruch, som også er produsent og initiativtaker. Han oppgir årsomsetningen til 30 millioner kroner i 2011. Styret består av de to gjenværende gründerne og to eksterne medlemmer med kompetanse på økonomi og markedsarbeid. Styreleder heter Knut Solbrækken.

SER MJØSA: «Det er det såmmå å hen en bor, bære en får sjå Mjøsa». Dette er økohøner som verper for Toten Eggpakkeri.

Neste artikkel

Flere leser Bondebladet