Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Sveinung og Kari i ledelsen

Kari Redse Håskjold ble valgt som ny nestleder for ett år. Hun fikk 140 stemmer, mens ni var blanke. Kari Redse Håskjold tar over etter Einar Høstbjør. Hun er kjøttprodusent i Volda på Sunnmøre, og har vært styremedlem i Nortura siden 2008.

Sveinung Svebestad er svineprodusent i Sandnes, og har vært tillitsvalgt i Gildesystemet siden 1988. Han ble valgt inn i konsernstyret i 2000, og har vært styreleder siden 2008. Svebestad er også styreleder i Tun Media AS og Norsk Landbrukssamvirke.

Som nytt styremedlem for to år hadde valgkomiteen foreslått Bente Roer fra Rygge i Østfold. Hun har vært 1. vara siden 2009. Ivar Kvinlaug fra Kvinesdal satte imidlertid fram forslag på Jofrid Torland Mjåtveit fra Nærbø på Jæren som motkandidat. Hun har sittet to år i konsernstyret, men var ikke foreslått gjenvalgt av valgkomiteen. Jofrid Torland Mjåtveit gikk seirende ut av duellen med 63 stemmer, mens Bente Roer fikk 52.

Kjersti Hoff fra Løten i Hedmark ble gjenvalgt som styremedlem for to år. Det samme ble Kari Redse Håskjold fra Volda på Sunnmøre og Lars Petter Bartnes fra Steinkjer. Einar Høstbjør, Sarpsborg, Hans Kristian Heum, Våle i Vestfold, Teig Madsen, Harstad og Elisabeth Hoff Aarstad, Skarnes var ikke på valg i år.

Som 1. vara for ett år ble valgt Bente Roer fra Rygge i Østfold. Olav Røysland fra Voll på Jæren var foreslått av valgkomiteen, men Roer vant med 79 mot 39 stemmer. I tillegg er det fem representanter for de ansatte i konsernstyret.

Annonse

Neste artikkel

Krevende å bygge opp med sau nå