Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

– Sp gjør seg til landbrukets verste fiende

MDG-lederen hardt ut mot Sp, Ap og KrF i ulvepolitikken.

Ulvedebatt: – Heldigvis skjønner mange i landbruket at det ikke er gjennom en utryddelseslinje man får bygget allianser mellom landbruket og resten av samfunnet, sa partileder Rasmus Hansson i Miljøpartiet De Grønne (MDG) med henvisning til Sp under mandagens ulvebehandling. Han langet også ut mot KrF og Ap. (Foto: Iver K. Gamme)

– Vi ser at Sp inntar en holdning til ulv som er internasjonalt eksepsjonell. Partiet gjør seg på den måten til landbrukets aller verste fiende. Heldigvis skjønner mange i landbruket at det ikke er gjennom en utryddelseslinje man får bygget allianser mellom landbruket og resten av samfunnet, sa partileder Rasmus Hansson i Miljøpartiet De Grønne (MDG) under mandagens stortingsbehandling om ulv.

Da behandlet Stortinget innstillingen fra energi- og miljøkomiteen, hvor et flertall bestående av Høyre, Frp, KrF og Ap gikk inn for at bestandsmålet for ulv skal være på fire til seks ynglinger per år, hvorav tre skal være helnorske ynglinger. Også ynglinger utenfor ulvesonen skal telle med, vedtok komiteen.

Sp stemte imot dette i komiteens behandling av saken, men sluttet seg til å ta ut område 2,3 og 7 i dagens ulvesone, og for øvrig videreføre ulvesonen som i dag.

Les også: To ulver observert i Ås

Ønsker utvidet lisensfelling

Foran mandagens plenumsbehandling i Stortinget, hadde Sp fremmet flere forslag for å redusere rovdyrtrykket:

* Be regjeringen sørge for at det blir gjennomført lisensjakt på ulv også innenfor forvaltningsområdet for ynglende ulv.

* Utvide lisensfellingsperioden innenfor forvaltningsområdet for ynglende ulv til å gjelde fra 1. oktober til 31. mars

* Innføre fellingstillatelse uten forutgående søknad på ulv i prioriterte beiteområder utenfor ulvesonen i beitesesongen.

* Fastsette et nytt bestandsmål for ulv hvor grenserevirene teller med en faktor på 0,5

Les også: Så mye betyr rovdyr for matproduksjonen

MDG langet også ut mot Ap og KrF i ulvepolitikken:

– Ap presterer å underminere positive sider ved Høyres holdning til ulveforvaltning, ved at partiet går imot utvidelse av ulvesonen i nord. Høyre svarer med å gi seg på sitt eget brukbare standpunkt, for å følge Ap og Frp inn i tåka, sa Hansson – før han gikk over til kritikk mot KrF:

Annonse

– KrF sier de vil forsvare skaperverket, men er i ulvepolitikken snarere med på å underminere det. Ved å trykke på pauseknappen i stedet for å løse problemene, gjør stortingsflertallet landbruket og utmarksnæringen en bjørnetjeneste. Ulven er her, den vil bli her, og vi må venne oss til det, fastslo MDG-lederen.

Les også: Enige om ulveavtale

– Oser av manglende forståelse

Reaksjonene var mange og sterke da klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) like før påske presenterte regjeringens etterlengtede ulvemelding. Der gikk regjeringen inn for å i hovedsak videreføre dagens ulvesone og bestandsmålet for ulv.

I Stortinget mandag, gjentok Sps Geir Pollestad i næringskomiteen kritikken – og kritiserte samtidig flertallet i energi- og miljøkomiteen. Han er bekymret for landbruket – som MDG altså mener Sp gjør seg til fiende av.

– Regjeringens ulvemelding oser av manglende forståelse for virkeligheten på norske bygder. Det er i sannhetens navn en ulvens melding. Flertallet i energi- og miljøkomiteen følger i stor grad opp statsrådens virkelighetsforståelse og kontorforståelse av Bernkonvensjonen. Dette betyr betydelige muligheter for ulvevennlige byråkrater.

– Beitenæringen taper, og SVs drøm om å møte en ulv ved vannet vinner. Dette handler om bonden som finner ihjelrevne beitedyr, og om familier som har ulv luskende rundt huset. Det handler om folks hverdag, sa Pollestad.

Høyre også kritisk

Høyre på Stortinget har i ulvesaken lagt seg på en langt mer ulvekritisk linje enn regjeringspartiet Høyre. Partiets representant i næringskomiteen, Gunnar Gundersen fra Hedmark, mener politikken går i helt feil retning.

– Jeg mener nå at det ikke kommer på tale at Hedmarks næringsgrunnlag skal ofres på alteret til en sterkt innavla ulv. Eiendomsrett, respekt for enkeltmenneske og beitelandskap går langt foran. Jeg finner det nesten ikke til å tro at vi har fått en stortingsmelding der man ikke har gjort undersøkelser av ulvens genetiske opphav. Og jeg finner det utrolig at man ikke har snakket om reintroduksjon når det beviselig er satt av ulv i Sverige ved flere anledninger, sa Gundersen.

Aps Knut Storberget tilbyr ulvevennlige SV en weekend i Østmarka for å beskue ulveproblematikken med egne øyne:

– SVs Heikki Holmås spør om man har gjort seg de samme bekymringene til lundefugl som ulv... vel, det er nok en grunn til at folk på Røst er mer vennlig innstilt til lundefugl enn folk i Østerdalen er til ulv. Det er en utfordring at enkelte ikke tar inn over seg de betydelige problemene folk i ulvesonen har opplevd. Jeg tar gjerne Holmås med på en kort weekend i Østerdalen, hvor folk opplever å ha rovdyra rundt beina på seg. Det som har vært livsgrunnlaget til folk i en stor del av Norge, er blitt revet bort på grunn av vedtak knyttet til rovdyrforvaltningen. Manglende mulighet til å drive jakt og beitenæring, er noe Stortinget må ta inn over seg, sier han.

Les også: Store dyretap nært viltsonene

Neste artikkel

Innovasjon Norge prioriterer ikke korntørker i Trøndelag