Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Sola kan gå inn i en lang «dvale»

Sola kan nå sitt laveste aktivitetsnivå på 300 år.

Mer farlig stråling inn i Solsystemet vårt. Det er en av konsekvensene forskere ved University of Reading nevner som resultat av «soldvalen». (Arkivfoto)

Dersom britiske forskere har rett, kan sola snart gå inn i en lang «dvale». Det vil i så fall få flere konsekvenser, skriver yr .no.

Forskere ved University of Reading har sett nærmere på globale variasjoner i solvinden de siste fire århundrer, og diskuterer i lys av dette om sola snart vil nå et historisk lavt aktivitetsnivå.

– Innen midten av århundret vil vi kunne se den laveste solaktiviteten på 300 år, og denne situasjonen vil kunne vedvare i 50–60 år, hevder Dr. Mathew Owens, som har ledet studien.

Mindre aktivitet siden 1950-tallet

Sola allerede har vist en nedadgående aktivitetstrend siden 1950-tallet. En trend som bare ser ut til å fortsette, skriver Owens i en e-post til NRK.

– Det er vanskelig å si noe sikkert, men det vi kan komme til å se er et aktivitetsnivå tilsvarende «Maunder minimum». Iskjerner sier noe om tidligere solaktivitet, og indikerer at det er større sannsynlighet for at dette vil skje enn ikke, skriver Owens.

Følger en 11-års syklus

Annonse

Sola følger normalt en 11-års syklus, der det fram til klimakset på syklusen opptrer flere og flere solflekker. Det er aktive områder med kraftige og ustabile magnetfelter.

Ved å ta utgangspunkt i tilgjengelig viten rundt solflekker, har de kommet fram til at vi trolig står overfor en periode lignende den som inntraff i tidsrommet 1645–1715.

Under dette tidsrommet, som kjennes ved navnet «Maunder Minimum», hadde sola sterkt redusert solflekkeaktivitet – et tydelig tegn på lite aktivitet på sola.

Sola positive og beskyttende effekt på jorda vil svekkes dersom vi går inn i en slik periode. Resultat er blant annet at mer farlig stråling slipper inn i Solsystemet vårt, og at nordlyset vil bli et mye sjeldnere fenomen utenfor polare strøk for en periode på 50 år eller mer.

Neste artikkel

Nedbørsrekord i Nord-Norge