Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Reime tapte i retten

Må betale erstatning for sauegulv.

Kollaps: Det er ikke det aktuelle gulvet til Kato Sinnes, men et av de andre som har kollapset. Foto: Andreas Kristoffersen

Kato Sinnes bygget nytt sauefjøs i 2012/13, og valgte Reime Agris systemgulv. 14. mars 2016 kollapset gulvet. Sinnes er forsikret hos Gjensidige, som har gått til erstatningssak mot Reime. I dag ble det klart at Gjensidige har vunnet saken mot Reime, som er dømt til å betale 1,3 millioner kroner i erstatning. Reime er og dømt til å betale 191.000 i saksomkostninger til forsikringsselskapet.

– Generelt er dette en trist sak for småfenæringa, hvor et i utgangspunktet godt produkt ikke oppfyller de krav som må kunne stilles til et gulv i et småfefjøs. Vi er fornøyde med at dommen er så tydelig på at dette gulvet er feilkonstruert og ikke tåler belastningen det er ment å tåle, sier Astrid Solberg. Hun er organisasjonssjef i Bondelaget, og har jobbet mye med Reime saken.

Flere gulv har kollapset

I dommen står det beskrevet hvordan gulvet kollapset:

"Sinnes og dyrlegen hadde samlet rundt 150 sauer i den ene bingen og på rekke i gangen langs den ene siden av fjøset for vaksinering. Fem av fagverksdrageren brakk ut og cirka 30 kvadratmeter av gulvet kollapset ned i gjødselkjelleren. Rundt 90 sauer falt ned og sto i fare for å drukne. Tre sauer døde, mens de øvrige ble reddet ved at Sinnes fikk åpnet og tappet ned kjelleren. "

Gården til Kato Sinnes er ikke den eneste med dette gulvet som har kollapset. Det er mulig at flere av Reimes kunder nå vil saksøke selskapet.

A-K Maskiner frikjent

Sinnes kjøpte gulvet sitt fra A-K Maskiner, som også har vært part i saken. Gjensidige saksøkte også dem med krav om erstatning for skader som hadde skjedd hos Sinnes. A-K Maskiner ble derimot frifunnet, og Gjensidige må betale deres saksomkostninger. Søksmålet fra Gjensidige krevde at Reime og A-K Maskiner sammen skulle betale 1,3 millioner kroner. Reime må nå erstatte dette alene.

Annonse

– Vi registrerer at Reime er dømt for grov uaktsomhet, og at Gjensidige har fått fullt gjennomslag i sitt krav mot Reime. Vi registrerer også at A-K Maskiner, som er selger av gulvet, er frifunnet for ansvar. Vi vil påpeke at vi er veldig godt fornøyd med samarbeidet med Gjensidige. Vi vil fra Bondelagets side følge saken også framover, sier Solberg videre.

Ikke tilstrekkelig bæreevne

Reime mente i retten at kollapsen skyldes følgende en rekke feil Sinnes skal ha gjort under installasjonen av gulvet, samt at nærmere 160 sauer trengte seg sammen på et avgrenset område i fjøset. Selskapet mener kollapsen kunne vært unngått dersom han hadde brukt sikringsankre han fikk tilsendt. Retten mente derimot at kollapsen skyldes at gulvet og gulvsystemet ikke hadde "tilstrekkelig bæreevne for den bruken og det formålet det ble kjøpt og solgt for, nemlig vanlig sauehold og fjøsdrift med flere og fleksible binger".

Heller ikke argumentet om at kollapsen kunne vært unngått ved bruk av sikringsankre aksepterer retten. Disse ville ifølge dommen kun sørget for at ristene holdes på plass av dragerne, de gir ikke dragerne bedre bæreevne.

Bondebladet har forsøkt å få kontakt med både Reimes advokat og daglig leder Erik Joa for kommentar, men har så langt ikke lykkes. Dommen kan ankes, men Bondebladet har ikke fått på det rene om Reime vil anke den.

Neste artikkel

4000 dekar matjord ble borte i 2017