Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Regjeringen vil styrke friluftslivet

Regjeringen vil gi mer penger til friluftstiltak for barn og unge. Regjeringen vil også utvide tilskuddsordningen til å omfatte voksne, gjennom å gi støtte til prosjekter som kan få inaktive voksne til å bli fysisk aktive. Ordningen har i dag en begrensning i målgruppen 6-19 år. Årsaken til dette er den enorme veksten i kostnader knyttet til livsstilssykdommer, og erkjennelsen av at friluftslivets lavterskelaktiviteter kan bety mye i det forebyggende arbeidet. Del av idretten

Kulturministeren informerte også om at friluftslivet i den kommende idrettsmeldingen vil få en statusheving og bli regnet som "en del av idretten". - Idrett og friluftsliv har mange fellestrekk, men også en del forskjeller. Vi har stor tro på at naturopplevelser i seg selv har en verdi og har stor betydning forlivskvalitet og helse, sier Dag Kaas i en pressemelding. - Det er positivt hvis vi blir sidestilt med idretten, særlig hvis dette gjelder økonomi og verdsetting av aktiviteten. Det er også viktig for idrettens rekrutteringsgrunnlag at friluftslivet styrkes, mener styrelederen. Utfyller hverandre

- Vi ønsker ikke at idretten skal få mindre penger, men at fysisk aktivitet som område blir løftet og prioritert i større grad. Idrett og friluftsliv utfyller hverandre. Med mer midler til friluftsliv kan vi også skape et vesentlig løft for lavterskel aktivitet i Norge. Et løft i aktivitetsmidler til friluftslivet fra 5,6 i 2008 til 12,5 mill i 2012 er positivt. Men i en nasjonal sammenheng er økningen nesten usynlig, sier Dag Kaas og legger til:

Annonse

- Friluftsliv er i dag en prioritert kilde til fysisk aktivitet for folk flest. Dette må vi utnytte bedre. Vi tolker kulturministerens utspill som gode, og vi ser fram til et samarbeid mellom myndighetene og frivilligheten om hvordan vi kan få flere til å holde seg friske gjennom fysisk aktivitet. Her har friluftslivsorganisasjonene mye å bidra med.

Neste artikkel

Uendra mjølkekvoter for 2018