Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Nytt forskningssenter for miljøvennlig energi i Ås

Senteret skal utvikle teknologi for andre generasjons biodrivstoff.

Nytt senter ved NMBU: Ett av senterets mål er å oppnå opptil 30 prosent reduksjon i produksjonskostnader sammenlignet med dagens nivå.

Norges forskningsråd har tildelt 160 millioner kroner til etableringen av åtte nye forskningsentre for miljøvennlig energi (FME). Satsingen har en ramme på 1,3 milliarder kroner fordelt over åtte år.

– De nye sentrene vil legge grunnlaget for å utvikle og ta i bruk ny teknologi for lavutslippssamfunnet, sier olje- og energiminister Tord Lien.

Biodrivstoff på Ås

Norwegian Centre for Sustainable Bio-based Fuels and Energy er etablert ved NMBU i Ås. Ett av senterets mål er å oppnå opptil 30 prosent reduksjon i produksjonskostnader sammenlignet med dagens nivå, skriver LMD i en pressemelding.

Biodrivstoff kan bli et svært viktig bidrag til reduksjon av CO₂-utslipp i transportsektoren. Det nye senteret bygger på det eksisterende CenBio.

– Vi treng ny kunnskap og teknologiutvikling på energiområdet for å redusere utslepp og sikre langsiktig verdiskaping i Noreg. Nor SusBio står for ei framtidsretta satsing på ny teknologi. Noreg har store skogressursar som kan takast i bruk til framtidsretta produksjon av biodrivstoff. Eg vonar at Nor SusBio vil bidra med teknologiske gjennombrot for gode klimaløysinga, til industriutvikling og nye arbeidsplassar, seier landbruks- og matminister Jon Georg Dale.

Vannkraft og nullutslipp

Annonse

De åtte nye sentrene dekker områdene vannkraft, smarte kraftnett, energieffektiv industri, miljøvennlig transport, CO2-håndtering, solceller, biodrivstoff og nullutslippsområder i byene.

Disse sentrene erstatter de åtte første (teknologisk rettede) FME-ene som ble etablert i 2009. Disse avsluttes i løpet av 2016 eller første halvår 2017.

I tillegg får senteret 40 brukerpartnere, blant annet Norges Skogeierforbund, Statkraft og Innovasjon Norge.

Les mer: Kraftig økning i søkertall til landbruksstudier

Neste artikkel

Trives godt som lærling ved NMBU