Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Nye søknadsfrister for 
produksjonstilskudd fra 2017

Nye søknadsfrister, nye telledatoer og nytt elektronisk søknadsskjema.

I det nye systemet kan foretak endre søknadsopplysningene inntil 14 dager etter søknadsfristen, uten å få trekk i tilskudd. Men søknadsfristene er absolutte. (Foto: Espen Syljuåsen)

Med det nye systemet søker foretakene om tilskudd for produksjonen de har i søknadsåret, som følger kalenderåret. Dermed blir tilskuddsperioden lik for alle tilskuddsordningene, skriver Landbruksdirektoratet i en pressemelding.

Det nye søknadssystemet åpner for foretakene 1. mai 2017, som også er første telledato. Søknadsfrist er 15. mai.

Fra og med 2018 er første telledato 1. mars, med søknadsfrist 15. mars.

Les mer: Mer kontroll med tilskudd fra 2017

– Systemet vil gjøre det lettere for foretakene å levere korrekte tilskuddssøknader, og det vil igjen frigjøre tid for forvaltningen. Tid de heretter kan bruke på risikobasert kontroll. Bedre muligheter for kontroll har vært viktig for partene i jordbruksoppgjøret når de har kommet fram til hvordan systemet skal være, sier seksjonssjef Nils-Einar Eliassen i Landbruksdirektoratet.

Mulig med endringer

Andre registrering åpner på andre telledato 1. oktober, med søknadsfrist 15. oktober. I tillegg kan søkeren etterregistrere enkelte opplysninger i søknaden etter at søknadsfristen har gått ut den 15. oktober.

Fristen for etterregistrering er 10. januar. Produksjons- og avløsertilskudd utbetales samlet i februar året etter søknadsåret.

«Bedre muligheter for kontroll har vært viktig for partene

Nils-Einar Eliassen i Landbruksdirektoratet
Annonse

I det nye systemet kan foretak endre søknadsopplysningene inntil 14 dager etter søknadsfristen, uten å få trekk i tilskudd.

Søknadsfristene er absolutte, og søknader som kommer inn etter fristen avvises. Dispensasjon fra søknadsfristen er mulig i særlige tilfeller, skriver Landbruksdirektoratet.

– Mer fleksibel praksis

– Partene i jordbruksoppgjøret har bestemt at det skal legges opp til en mer fleksibel praksis i 2017, ved at foretakene kan levere søknaden helt frem til 14-dagersfristen for endring uten å behøve dispensasjon. sier Eliassen.

Det meste vil være som før for produksjons- og avløsertilskuddsordningene, med unntak av nye søknadsfrister og telledatoer.

Det skjer ingen store endringer i regelverket som berører tilskuddsordningene eller måten tilskuddene beregnes på.

Les mer: Nå kan du droppe et skjema

Neste artikkel

Innovasjon Norge prioriterer ikke korntørker i Trøndelag