Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Norges Bondelag møter Reime

Skal snakke om sikkerhet og økonomi.

Oppfølging: Målet for Norges Bondelag er først og fremst å få mer informasjon om hvilke tiltak som er satt i verk, og hvordan de som har montert gulvene følges opp. (Foto: Dag Idar Jøsang)

Norges Bondelag har blitt kontakta av sauebønder som har spørsmål om sikkerheten omkring Tulla systemgulv med fagverksdragere fra Reime Agri, som det har vært flere uhell med siste året. Nå blir det møte mellom Bondelaget og Reime.

Det nærmer seg tida da sauene skal innomhus etter beitesesongen.

– Noen er bekymret, mens andre uttrykker at de er misfornøyde med informasjonen og oppfølgingen fra produsenten. I tillegg er det også behov for å avklare spørsmål omkring kvaliteten på sikringsutstyret som blir brukt. Derfor er vi glade for at Reime Agri vil møte oss 9. september, sier organisasjonssjef i Norges Bondelag, Astrid Solberg.

Behov for informasjon

Bøndene trenger å vite at gulvet deres er trygt og hva de eventuelt bør sette inn av tiltak før dyrene blir sluppet inn på spaltegulva.

– Det er i dag en utfordring at bonden selv, familien, veterinærer og andre er skeptiske til å gå inn i sauehuset og gjøre en jobb i frykt for at noe kan skje. Slik kan det ikke være, understreker organisasjonssjefen.

Målet for Norges Bondelag sitt møte med Reime Agri er først og fremst å få mer informasjon om hvilke tiltak som er satt i verk og hvordan de som har montert gulvene følges opp fremover.

Ber sauebønder ta kontakt

«Vi ønsker også avklaringer angående økonomi for de berørte bøndene»

Astrid Solberg, organisasjonssjef i Norges Bondelag
Annonse

– Vi ønsker også avklaringer angående økonomi for de berørte bøndene, sier Solberg.

Organisasjonssjefen forteller at Norges Bondelag jobber med å skaffe oversikt, og ber om at bønder med denne typen gulv tar kontakt med sitt fylkeslag slik at de blir registrert.

Ønsker god dialog

– Reime Agri lever av og for det norske landbruket, og legger vinn på en god dialog med alle parter, det inkluderer selvsagt også Norges Bondelag, sier daglig leder i Reime Agri, Erik Joa, i en kommentar til det forestående møtet.

Les mer: Sauegolva må vere trygge

Neste artikkel

Reime inngår avtale om sauegulv med Gjensidige