Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mindre kalking i Buskerud

For Buskerud viser resultatene at i 30 prosent av lokalitetene, kan kalkingen opphøre. I de øvrige kalkingsvatna er det mer usikkert om kalking fortsatt er nødvendig. Fylkesmannen i Buskerud har derfor besluttet å stoppe kalking i 83 vatn i Buskerud i 2012.

Det er NIVA, på oppdrag fra Direktoratet for naturforvaltning (DN) og fylkesmennene, som har foretatt en gjennomgang av kalkingsvatnas syrenøytraliserende kapasitet (ANC). Forsuringen har avtatt på grunn av redusert innhold av svovel, og derfor har DN redusert bevilgningene til kalking for fylkene på Østlandet.

I Buskerud har det de senere år blitt kalket rundt 450 vatn med ca 800 tonn kalk. Fram til nå har kalkmengden i vatna blitt gradvis redusert. For 10 - 15 år siden ble det kalket med nesten 2000 tonn kalk årlig i over 500 vatn i regi av 75 lag og foreninger. Oppfølgende vannprøver har vist at kalkingen har vært vellykket. I over 90 prosent av vatna har vannkvaliteten vært akseptabel med pH rundt 6.0.

Annonse

Det vil fortsatt skje overvåking av vannkvalitet og biologisk status for å se om akseptabel vannkvalitet i vatna opprettholdes over tid.

Neste artikkel

Hvem blir «Årets Kokk"?»