Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mer utenlandsk arbeidskraft i norske melkefjøs

Økt til i overkant av 20 prosent i 2016.

I Bygdeforskning sitt materiale varierer det gjennomsnittlige antallet arbeidsinnvandrere pr. bruk mellom 2,8 og 3,9. (Foto: Liv Jorunn Denstadli Sagmo)

Tidligere var dette først og fremst innenfor frukt- og grøntsektoren det var utenlandsk arbeidskraft. Litt over 30 prosent av disse brukene benyttet arbeidsinnvandrere i 2016, viser ny undersøkelse fra Norsk senter for bygdeforskning.

Samtidig øker bruken av utenlandsk arbeidskraft jevnt i melkeproduksjonen. I underkant av 10 prosent av brukene benyttet utenlandsk arbeidskraft i 2004.

I 2016 er denne andelen økt til i overkant av 20 prosent.

«Økningen av arbeidsinnvandrere i melkeproduksjonen henger sammen med økningen i relativt store produksjonsenheter, og drift i store fjøs der samdriften er avsluttet», skriver Bygdeforskning.

I 2004 rapporterte rundt 9 prosent av brukene at de brukte utenlandsk arbeidskraft. I årene etter 2008 har andelen ligget rundt 16-17 prosent.

Annonse

I Bygdeforskning sitt materiale varierer det gjennomsnittlige antallet arbeidsinnvandrere pr. bruk mellom 2,8 og 3,9.

I 2016 var gjennomsnittet 3,9 utenlandske arbeidere.

«Vi ser at det er en svak økning i den gjennomsnittlige lengden på oppholdstiden til arbeiderne. Dette har økt fra 3 måneder i 2008 til 3,9 måneder i 2016. Dette gjenspeiler sannsynligvis at utenlandsk arbeidskraft etter hvert også benyttes til annet enn tradisjonelt sesongarbeid», heter det fra Bygdeforskning.

Neste artikkel

Navneskifte: Bygdeforskning blir Ruralis