Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Kommunen forsvarer beskatningen av utmark

Rådmann Lena Hansson i Torsken kommune bekrefter både beskatningen av utmark og at det aktuelle området er omgjort til skattbar sjøtomt. Hun mener kommunen opererer godt innenfor lovverket.

– Alle eiendommer som grenser mot sjøen har noe verdimessig tillegg ved seg, da de er lettere omsettelig. Og all eiendom som grenser ned til sjøen skal man i utgangspunktet betale eiendomsskatt for. Men der det er drift, er man fritatt 100 prosent. For Olsen, betyr det at han i utgangspunktet er fritatt for beskatning der han dyrker og der det går sauer. Vi har ikke fått dokumentasjon på at det såes og høstes i det aktuelle området ved sjøen, sier Hansson.

Kommunen er blant landets minste med et innbyggertall på rundt 900 mennesker. Tidligere hadde kommunen eiendomsskatt kun på næring, men for tre-fire år siden ble den innført på all eiendom.

– Vi innførte eiendomsskatt med bakgrunn i at vi har vært på ROBEK-lista (kommunenes økonomiske «svarteliste», journ.anm.). Når det gjelder sjøeiendom, har kommunestyret vedtatt at den skal være høyere verdsatt. Det er for meg ukjent at Olsen reagerer på at det er satt en høyere verdi på dette området. Han har for øvrig innvilget sin søknad om fritak der han har sauehold.

Hun påpeker at det er eiendomsskatt på all eiendom i kommunen, og at også utmark er innbefattet.

Annonse

– Det er et par år siden vi begynte med innkreving av eiendomsskatt på utmark. Dette er helt innenfor eiendomsskatteloven. Kommunen har vist til at grunneierlaget har ganske bra inntekt på utmarka. Denne innkrevingen burde ikke være noe problem, og den er også akseptert av de andre grunneierne. Vi er ikke ute etter å flå folk, men rett skal være rett. I andre kommuner, selv om de har gårdsbruk, må folk betale for en del eiendommer «ved siden av». Torsken er mer lempelig enn andre kommuner.

– Er det aktuelt for Torsken å endre praksis?

– Da må det i så fall komme mange klager. Vi har veldig få klager. Det måtte i så fall blitt en behandling i takstutvalget, men det har ikke kommet opp en slik sak hittil. Til syvende og sist er det kommunestyret som bestemmer. Flere av representantene der er fra Olsen hjembygd Flakstad, og ingen av dem har reagert. Men gjør vi feil, skal vi være de første til å rette dem opp. •

Neste artikkel

EUs klimaregime kan gi trøbbel i skogen