Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Innstiller på gjenvalg av Skuterud

Gjenvalg for Anne Jødahl Skuterud som styreleder i FK Agri.

Anne Jødahl Skuterud ble valgt til styreleder i FK Agri i 2016. Nå er hun innstilt for gjenvalg. (Foto: Lars Olav Haug)

Styreleder Anne Jødahl Skuterud er innstilt for gjenvalg som styreleder i Felleskjøpet Agri, melder valgkomiteen i FK Agri.

Skuterud ble valgt som styreleder i 2016. De tre foregående årene satt hun som styremedlem i FK Agri.

Mange blir med videre

Valgkomiteen har lagt vekt på kontinuitet og videreføring av det langsiktige arbeidet som styret og ledelsen i selskapet har påbegynt.

Les mer: Praksis skal øke interessen for «grønn» utdanning

Harald A. Lein er innstilt på gjenvalg som nestleder for en ny periode. Alle øvrige styremedlemmer som er på valg, med unntak av Oddhild Saure som ikke ønsker gjenvalg, er innstilt for en ny periode i Felleskjøpet Agris styre.

– Anne Jødahl Skuterud gjør en svært god jobb som styreleder og har en profil som passer selskapet godt med både næringslivserfaring og føttene godt plantet i landbruket. Vi har et velfungerende styre i Felleskjøpet Agri som er meget kompetente og godt sammensatt. Derfor ønsker valgkomiteen at hele styret skal fortsette sitt arbeid, sier leder av valgkomiteen, Lars Oddbjørn Størset.

Trygger bonden

Skuterud er svært motivert for å fortsette arbeidet som styreleder.

Annonse

– Felleskjøpet Agri er inne i en meget spennende periode med vekst og viktig utvikling av selskapet. Med et stadig større nordisk fotavtrykk bygger vi et sterkt samvirkekonsern som trygger den norske bonden for å møte fremtidens landbruk. Den økende oppmerksomheten om bio-økonomien og de mulighetene dette gir i det grønne skiftet, betyr også store muligheter og utfordringer for Felleskjøpet. Denne jobben ser jeg frem til å være med på videre, sier Anne Jødahl Skuterud.

Endringer i styret

Etter fusjonen mellom Felleskjøpet Nordmøre og Romsdal og Felleskjøpet Agri i 2015 ble det vedtatt at styret i Felleskjøpet Agri skulle øke antall styremedlemmer med en representant i en overgangsperiode på to år.

Den gang kom Wenche Ytterli inn som styremedlem fra Nordmøre og Romsdal, og hun har sittet i styret siden. Etter kommende årsmøte vil antallet medlemsvalgte styremedlemmer igjen være 8 personer, som det var før nevnte fusjon.

– Når Oddhild Saure ikke ønsket gjenvalg kombinert med vårt mål om kontinuitet i styret, ble det en god løsning på justeringen av styret. Oddhild har gjort en god jobb i styret over mange år og vi takker henne for innsatsen og ønsker lykke til videre, sier Størset.

Les mer: Felleskjøpet har samlet inn 300 000 til Brystkreftforeningen

Neste artikkel

Glade kretsmøte-vinnere