Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Gartner-topp etterlyser fondsordning etter jordbærkrise

Ber regjeringen åpne for grønt-fond etter jordbærkrise

Styreleder Anders Nordlund i Gartnerhallen ber igjen om at det må åpnes for fondsavsetninger med skattefordel i jordbruket. Arkivfoto: Liv Jorunn Denstadli Sagmo

40 prosent av jordbæravlinga kan være tapt på grunn av soppangrep i norske jordbæråkrer. Mandag var Norges Bondelag i møte med statssekretæren for å diskutere situasjonen i jordbærnæringa.

De diskuterte blant annet erstatningsordninger i forbindelse med årets avlingstap, men fikk ikke gehør hos statssekretær Terje Halleland (Frp) i Landbruks- og matdepartementet.

En slik ordning må i så fall tas gjennom jordbruksforhandlingen, var meldingen, skriver Norges Bondelag på sine nettsider.

Foto: Colourbox

Les mer: Trøbbel i jordbæråkeren

Ber om fond for grønt- og bærprodusenter

Nå tar grøntnæringa selv til orde for en ny ordning. Styreleder Anders Nordlund i samvirkeaktøren Gartnerhallen mener at det er på høy tid at regjeringen åpner for en fondsordning med skattefordel for å møte et stadig mer krevende klima.

Annonse

– Fondet bør målrettes mot klimatiltak, men også sette produsenter bedre i stand til selv å takle de stadig større svingningene i inntekt som et varmere, våtere og villere klima fører med seg, skriver Nordlund på Gartnerhallens nettsider.

Les mer: Jordbærbønder i krisemøte med departementet

Ingen erstatningsordninger

I dag finnes det ingen erstatningsordning som kan bøte på skadene til norske jordbærprodusenter som er rammet av gråskimmel, og grøntprodusenter som er rammet av kålmøllinvasjon.

– Klimaendringene fører til mer ustabilt vær. Konsekvensene av dette er større dyrkingsmessige utfordringer for produsenter som dyrker mat; varmere og fuktigere vær gir for eksempel bedre forhold for sykdom og skadedyr i norske åkrer. Dette er en situasjon både bønder og virkemiddelapparat må tilpasse seg, skriver Nordlund.

Gartnerhallen har ved flere anledninger uttalt at det må åpnes for fondsavsetninger med skattefordel i jordbruket.

Les mer: Boom av ICA-bønder som vi levere til Gartnerhallen

Neste artikkel

Innovasjon Norge prioriterer ikke korntørker i Trøndelag