Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Slik skal Nortura komme seg ut av krisen

300 ansatte må gå, og bønder får kuttet betalingen. Et forbedringsprogram med strammere prioriteringer, nytt IT-system og reduserte personalkostnader skal bedre situasjonen.

Tung tid: Norturas nye forbedringspakke iverksettes som følge av svakere 2017-resultater enn forventet. Nå må 300 ansatte gå, og bønder vil få kutt i betalingen fra Nortura. Illustrasjonsfoto: Øivind Haug

I en børsmelding torsdag, varslet Nortura et svekket driftsresultat i 2017. Årsakene er flere:

«Som følge av krevende overgang til ny distribusjonsløsning (grossistdistribusjon), noe lavere salg enn ventet mot slutten av året, samt utfordringer med overproduksjon av flere dyreslag, vil Nortura få et driftsresultat for 2017 som er svakere enn det man med rimelig grunn kunne forvente», skriver samvirket i børsmeldingen.

Varselet kommer til tross for at Nortura kunne melde om doblet overskudd i 2. tertial i fjor. Årsregnskapet for 2017 offentliggjøres 15. februar.

Kutter 300 ansatte – og bondebetaling

Svakere inntjening gjør at Nortura ser seg nødt til å nedbemanne 300 ansatte. Nedbemanningen skal skje over en treårsperiode (2018-2020).

– Om lag 300 ansatte, det vil si 20 prosent av 1 500 arbeidere, må gå. Stillingene er knyttet til administrasjon og støttefunksjoner, sier styreleder Trine Hasvang Vaag til Bondebladet.

– Blir disse tilbudt jobb et annet sted?

– Vi håper å løse dette med sluttpakker, gavepensjon og naturlig avgang. Hvis det blir nødvendig, har vi en god omstillingsavtale i konsernet, og en prosess som vil skje i nær dialog med tillitsvalgte. Men vi er ikke der ennå.

Svakere resultat gjør også at Norturas eiere, bøndene, vil få kutt i betalingen. Konsernet vil ikke tallfeste hvor store kuttene blir, eller hvor mye svakere driftsresultatet vil bli for 2017.

Annonse

Året før, var situasjonen en ganske annen. Nortura bedret i 2016 sitt resultat med drøyt 100 millioner, og endte på et rekordresultat før skatt på 461 millioner.

– Hvor store kuttene blir, vil variere veldig mellom ulike kjøttslag. Men vi har valgt å ta ned noe på tilleggsytelser på spesialvarestrømmer, for å sikre at markedet i større grad selvfinansierer produktene. I tillegg har vi måttet ta litt på andre avregningspriser, sier styrelederen.

Konsernsjef Arne Kristian Kolberg sier til Nationen at betalingen til bøndene vil gå ned for alle sektorer. Kuttene vil bli konkretiserte i februar.

Skal kutte en halv milliard

Hasvang Vaag forteller at Nortura gjennom 2017 så at kostnadene økte. De neste tre åra skal Nortura spare en halv milliard kroner gjennom ulike tiltak i en ny forbedringspakke. Ifølge konsernsjef Arne Kristian Kolberg, skal over halvparten av beløpet tas gjennom reduserte kostnader til personell.

I tillegg varsler Nortura strammere prioritering av oppgaver, og innføring av et nytt IT-system som skal bidra til forenklinger og effektivisering. Anleggsstrukturen og slakterimedarbeidere er ikke en del av den nye forbedringspakken, men er ifølge konsernsjefen noe konsernet «ser på kontinuerlig».

– Nortura må få bedre samsvar mellom inntekter og kostnader, og vi tenker å styrke oss slik at vi har god konkurransekraft på vegne av den norske bonden også i framtida. Men vi har lite å gå på, da det er små marginer i kjøttbransjen, sier Vaag om Norturas økonomiske helsetilstand per januar 2018.

Les mer i neste ukes Bondebladet!

Neste artikkel

– Gir et signal til sauebonden