Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

105 mill til matforskning

Forskningsmiljøer innen jordbruk og matindustri er tildelt 105 millioner.

Ås-universitetet NMBU står bak flere av søknadene, og er tildelt til sammen nærmere halvannen million kroner i 2018. (Foto: Anders Sandbu)

Rett før jul fordelte styrene i Forskningsmidlene for jordbruk og matindustr 102 millioner kroner til 13 nye forskerprosjekt, samt 2,8 millioner til sju utredninger og forprosjekter.

Totalt var det utlyst 90 millioner kroner til Forskerprosjekt (med næringsmedvirkning) og Innovasjonsprosjekter i næringslivet (IPN).

Annonse

Det kom inn 33 Forskerprosjekt-søknader, som til sammen søkte om 238 millioner for hele prosjektperioden. Styrene innvilget 13 søknader på 23,9 millioner for 2018 og 102,1 millioner totalt. Se alle tildelingene her.

Hovedprioriteringer i utlysningen har blant annet vært økt bærekraftig matproduksjon basert på norske ressurser over hele landet, mattrygghet, helse og samfunn.

Neste artikkel

– Kull-fôr gir mindre ku-promp