Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Ukens leder

Tid for lam

Ved årsskiftet var det over 3 200 tonn lammekjøtt på reguleringslager. Veksten er på nær 1 800 tonn frå same tid i fjor. Prognosen viser nye 1 700 tonn i overskot i 2017. Til samanlikning hadde vi i 2014 eit underskot på 2 200 tonn lammekjøtt. Over 80 p...

Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse