Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Ukens leder

Luftekravet

Debatten om luftekravet har blusset opp igjen. Mer enn 10 år har gått siden luftekrav for kyr i løsdriftsfjøs ble vedtatt i Forskrift om hold av storfe, og det er snart 18 år siden tilsvarende luftekrav for kyr i båsfjøs trådte i kraft. Nå vil landbruksminist...

Massiv Lust fikk trepris

Massiv Lust fikk den nyetablerte Nordiske treprisen under Forum Holzbau Nordic i Trondheim nylig. Selskapet får prisen fordi at produksjonen deres bidrar til det bygges mer i tre i Norden skriver skog..

Ordføreropprop for villaks

I morgen kommer en delegasjon med fem ordførere til fiskeriminister Elisabeth Aspaker. De vil be regjeringen om sterkere innsats for å løse utfordringene knyttet til lakselus og de ville laksefiskene...

Annonse
Annonse
Annonse

Matjorda blir surere

Når jorda er passe sur, vokser plantene bedre, gjødsla utnyttes bedre og næringstapet er mindre. Men jordbruksjord i Norge blir surere, melder Bioforsk. – Forsuringen av jordbruksjord utgjør om lag 2...

Annonse
Annonse
Annonse