Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Ukens leder

Klimapress på maten

Flere piler peker mot at Norge må ta større ansvar for egen matforsyning. Sist uke kom en ny delrapport fra FN’s klimapanel, hvor budskapet er at klimaendringer vil redusere klodens evne til å produsere mat med inntil to prosent per tiår. Klimaendringene vil...

Små inntektsavvik siste to år

Budsjettnemndas tall er klare. Fra 2013 til 2014 utvikler inntekten seg bedre enn forventet, mens i et toårsperspektiv utvikler inntekten seg noe dårligere enn forutsatt. Budsjettnemnda for...

Tung satsing på arktisk landbruk

Tung satsing på nordnorsk merkevare, kompetansebygging og basisproduksjon skal løfte arktisk landbruk. – Vi ønsker å være en del av regjeringens nordområdesatsing på lik linje med olje, gass, bergver...

Annonse

Ny bondelagskampanje

Nettsiden bondevenn.no ble lansert for ett år tilbake og ble brukt til å presentere gårder hvor folk flest kunne bli med i virtuelle andelslag og følge disse produksjonene over en tidsperiode og gjen...

Annonse
Annonse