Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Ukens leder

Et krav for hele landet

Kravet i årets jordbruksforhandlinger handler i første rekke om å levere på bestillingen fra Stortingsflertallet – å produsere mer mat på den begrensede matjorda i Norge. Et aktivt landbruk over hele landet er løsningen, og da må vi nødvendigvis stimulere...

Tollen for storfekjøtt videreføres

Nedsatt toll for import av storfekjøtt videreføres i fem uker framover, melder Landbruksdirektoratet. Det er markedsregulator Nortura som har bedt om dette. Fra 4. mai til 8. juni 2015 settes...

Annonse
Annonse
Annonse

Mener driftsformene i pelsdyrnæringa må endres

Mattilsynet mener dagens driftsformer for hold av pelsdyr er dyrevelferdsmessig utfordrende. Et eventuelt valg om å fortsette med norsk pelsdyrhold må følges av endringer i driftsformene, skriver...

Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse