Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Ukens leder

Slaktetilskudd som slaktes

Norges Bondelag feilberegnet reaksjonene på å gå fra etterskuddsutbetaling til direkteutbetaling av tilskuddet for lammeslakt. At tilskuddet nå vil utbetales sammen med slakterioppgjøret om høsten er ment som en forenkling for næringa, men konsekvensen er...

NHH-professor blir NIBIO-styreleder

Landbruks- og matdepartementet har oppnevnt styre for Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO). Instituttet etableres gjennom en fusjon av Bioforsk, Norsk institutt for skog og landskap og Norsk ins...

Dyrere jordleie i Rogaland

Prisøkningen er stor for de fleste produksjonsformål i Rogaland, viser resultatene fra den årlige undersøkelsen av jordleiepriser i kommunene. Med unntak av leie for grønnsaksdyrking er det kr...

Annonse
Annonse
Annonse

Ledertrio innstilles til gjenvalg

Valgnemnda i Norges Bondelag har innstilt til gjenvalg av ledertrioen i Bondelaget. Lars Petter Bartnes er innstilt som leder, Kristin Ianssen som 1. nestleder og Brita Skallerud som 2. nestleder i styret.

Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse